1ste Memorial Nicky Van Den Borre

13 Mei 2022

Mini-voetbaltornooi "Memorial Nicky Van den Borre"

Inschrijven voor 05/05/2022 via secretaris@olsabrakel.be
Betaling van 60 EUR op rekening nummer BE31 9300 0932 0855 met vermelding "1ste memorial Nicky Van den Borre + naam team"