Clubvisie/missie

VISIE & MISSIE

Gestuwd door een duurzaam beleid, dé regionale voorbeeldclub zijn inzake attractief, technisch en aanvallend voetbal, gebaseerd op een kwalitatieve jeugdopleiding.
Kortom, een passie voor supporters, sponsors, spelers en vrijwilligers.

 

 

“THE OLSA WAY”

FAMILIAAL

Bij Olsa Brakel  is iedereen belangrijk; de sfeer is gemoedelijk en bescheiden ambitieus.
Door de nauwe banden kunnen we altijd op elkaar rekenen, in goede en slechte tijden.

TEAM

Bij Olsa Brakel staat een team op en naast het veld.
Er heerst eenheid in visie in alle geledingen van de club
(bestuur, technische staf, jeugdwerking, damesvoetbal en medewerkers).
Samen zijn we sterk.

DUURZAAM

Bij Olsa Brakel zijn wij ervan overtuigd dat enkel het consequent volgen van een "lange termijn visie" een garantie is voor succes.
Hierbij zijn wij ons zeer bewust van onze mogelijkheden maar nog meer van onze beperkingen.
Wij gaan op een respectvolle en duurzame manier om met onze financiële middelen, met onze accommodatie en met alles en iedereen die met de club te maken heeft.

ONTWIKKELING

Bij Olsa Brakel zit opleiden en opvoeden in de genen.
Onze jeugdopleiding is dan ook zeer gereputeerd.
Wij leiden jonge mensen op tot technisch en tactisch geschoolde voetballers.
Wij helpen hen in hun opvoeding tot fijne, respectvolle mensen.

 

 

 

Korte termijn doelstellingen

Optimaliseren en verfijnen van het interprovincaal label van de jeugd

Gezien onze reputatie inzake jeugdwerking en het belang dat wij hechten aan opleiden, wensen wij onze jeugd op het hoogst mogelijk niveau te laten voetballen. Het label is voor ons een ‘must’ omdat het een certificaat is voor de kwaliteit van onze jeugdwerking, een label dat ons merk en onze reputatie bevestigt.

Uitbouwen commerciële cel

Het product Olsa Brakel moet worden aangeboden aan geïnteresseerde sponsors voor wie de visie en de werking van de club een waarde heeft die aansluit bij hun eigen belangen. Deze extra inkomsten zouden onze financiële continuïteit kunnen versterken. Ook al werden de laatste jaren belangrijke stappen gezet, toch is een verdere commerciële professionalisering noodzakelijk.

Betrokkenheid verhogen

Wij wensen nog meer mensen uit de regio te betrekken bij onze club. Dit zou niet alleen het maatschappelijk draagvlak verhogen maar ook een garantie zijn voor meer sfeer rond het veld. En ook hier: meer inkomsten waardoor wij een gezonde club kunnen blijven.

 

 

 

Lange termijn doelstellingen

Duurzame, stabiele club zijn in 1ste nationale of 2de amateur

Dit door een voortdurend goed beheer van onze financiële middelen. Niet alleen beheersen van kosten maar ook het verhogen van inkomsten garandeert dat wij een stabiele club blijven wat zekerheid biedt voor onze sponsors, spelers, supporters en medewerkers.

Integreren van onze eigen jeugd in het eerste elftal
Doorstroming verzekeren

Om de vruchten van onze uitstekende jeugdwerking te plukken willen wij dat meer eigen jeugdspelers (of van hogere reeksen terugkerende ex-jeugdspelers) deel gaan uitmaken van onze A‐kern en kunnen groeien binnen de club.

Opvolging verzekeren door het aantrekken van loyale bestuursleden en medewerkers

Een visie wordt ontwikkeld door mensen. Om ook op dat vlak de toekomst te verzekeren en continuïteit te garanderen moeten we potentiële nieuwe bestuursleden en medewerkers aantrekken.