Nieuws

OLSA plant bomen

09-03-2021

Beste Olsa’er

K. Olsa Brakel wil ook graag zijn steentje bijdragen om de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden, hiervoor zijn we op zoek gegaan naar enkele mogelijkheden om dit te kunnen bewerkstelligen.

We zijn in contact gekomen met een Brakelaar die op zijn grond toch wel enkele bomen wil laten planten door onze club. Een unieke mogelijkheid om hieraan deel te nemen en ons credo ‘Olsa...méér dan voetbal alleen’ nog meer kracht bij te zetten!

Voor onze club zijn er geen kosten aan verbonden, wel stellen deze mensen voor om elke ouder de kans te geven vrijwillig een bedrag te storten op rekening BE61 0689 3927 9117 van de Olsa jeugdwerking. Elke euro die we op deze manier kunnen verzamelen zal nuttig gebruikt worden voor de aankoop van extra materiaal voor onze jeugd.

Samen met onze voorzitter zullen onze jeugdcoördinatoren instaan voor het planten van de bomen, dit op vraag van de grondeigenaars die graag hun privacy willen behouden.

Wij willen elke sympathisant alvast bedanken om op deze manier onze jeugdwerking naar een nog hoger niveau te tillen 💛🖤 Olsa dankt u 💛🖤