Nieuws

Bericht van onze CEO

18-03-2020

Beste spelers, trainers, ouders, sponsors, supporters
Beste Olsa-believer

Vermits alle voetbalactiviteiten door de coronamaatregelen zijn opgeschort tot en met 5 april, is het ook op onze geliefde club windstil. Jullie zullen dezer dagen allen rijkelijk bedeeld zijn met informatie daaromtrent.

Het is bijzonder jammer uiteraard maar als familieclub hechten wij het allergrootste belang aan jullie welzijn en dat van jullie familieleden, vrienden en kennissen en willen wij de verhoogde instructies (die ingaan vanaf 18/03 om 12u) opgelegd door FOD Volksgezondheid uitermate strikt opvolgen en toepassen.

Onze leden zullen uiteraard in directe lijn geïnformeerd worden door hun trainer(s) of rechtstreeks verantwoordelijke via ons gekend platform Pro Soccer Data (PSD).
Wie specifieke vragen heeft kan altijd met hen contact opnemen.

Aan al onze sportievelingen: in de mate van het mogelijke en bij de actuele weersomstandigheden - probeer zeker en vast aan sport te doen in lijn met de opgelegde maatregelen.

Wij hopen van ganser harte dat jullie en jullie dierbaren gespaard blijven van dit zich zeer snel verspreidend virus; hou het gezond en verzorg jullie goed.

We kijken ernaar uit om iedereen weer te verwelkomen op de club maar vooreerst 'draag zorg voor jezelf en de mensen rondom jou' want ook dat is Olsa 'méér dan voetbal alleen...!'

Gezonde en sportieve groet
Bart Vermeulen
CEO Olsa Brakel