In Memoriam Andre Versmessen

Image 

Vrijdag 16 oktober 2009 namen we in de Decanale kerk Sint-Pieter-in-de-Banden te Nederbrakel bedroefd afscheid van een zeer gewaardeerd medewerker en Olsa-supporter, André Versmessen. Hij werd geboren te Sint-Maria-Horebeke op 22 november 1927 en is overleden in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op 12 oktober 2009.

Aan hem bewaren wij de herinnering van iemand die altijd klaar stond voor onze club. We konden altijd op zijn dienstbaarheid rekenen. Zij die een beroep op hem deden, deden dit niet vergeefs. Einde de jaren zeventig, bij de aanleg het nieuwe oefenveld 'San Siro', nam hij veel werk voor zijn rekening. Het terrein was gelegen aan de Molenhoek en paalde aan zijn achtertuin. Samen met wijlen Jean Van Bockstael, oud-secretaris van Olsa Brakel en buur van André, kon de aanleg van het nieuwe terrein gerealiseerd worden. Daar bleef het echter niet bij. André stond ook nog in voor andere taken zoals het onderhoud van het nieuwe oefenveld waar in die tijd eerst nog de 'koeienvlaaien' van het veld moesten verwijderd worden vooraleer men de trainingen of wedstrijden kon aanvangen. De opkuis van de kleedkamers gelegen in de 'koestal' van de vroegere boerderij van de familie Cosyns; het uitbaten van de geïmproviseerde kantine onder het afdak palende aan het 'varkenskot'; het opstarten van de verlichtingsinstallatie, toen nog van uit zijn 'groenteserre'; het aansteken van de 'kolenkachel' in de kleedkamers waren allemaal zijn taken tijdens de Olsa periode aan de Molenhoek. Ondanks de lange en moeilijke zoektocht naar een geschikt oefenveld en de daarbij horende problemen van aanleg waren er ook vele mooie momenten. Zoals na de avondtrainingen in de winter met hem en enkele oud-Olsa spelers en soms buren rond de gloeiende kachel, genietend van een overwinning of een mop, eventueel een bijkomend glas, soms tot de nachtvorst zijn intrede deed...

De verbondenheid met Geel/Zwart werd nog intenser toen zijn zonen Patrick en Eric zich als speler bij Olsa aansloten, later gevolgd door zijn kleinzonen Wim en Jelle. Momenteel is Jelle spelend lid van het jeugdelftal U17 van Olsa Brakel. Niet alleen tijdens de jeugdwedstrijden, maar ook tijdens de thuiswedstrijden van het 1e elftal op zondagnamiddag, was hij een fervent supporter met een vaste plaats aan het raam in de kantine samen met wijlen Michel De Geest, Olsa-supporter vanaf het eerste uur. Ook was André gedurende vele seizoenen een vast medewerker van het Jeugdbestuur. Tijdens het jaarlijks jeugdtornooi ‘Memorial Henri Vandenberghe’ en de jeugdwedstrijden op zaterdag was hij steeds paraat om hulp te bieden aan het ingangsloket.

Toen zijn gezondheidstoestand enkele maanden geleden achteruit begon te gaan lukte dit hem niet meer zo goed. De trappen naar de kantine werden voor hem steeds steiler tot uiteindelijk de stoel aan het raam in de kantine leeg bleef staan. Toch heeft André kranig en waardig tegen een ziekte gevochten, die de sterke bonk die hij was, spijtig genoeg niet kon overwinnen. Maar wees er maar zeker van dat hij van achter het raam van zijn ziekenhuiskamer de heropstanding van Olsa intens zal meegemaakt hebben! Zo stond hij er op dat men hem het clubblad 'Kort op de Bal' tijdig bezorgde om toch maar het reilen en zeilen van de Olsa-ploegen te kunnen volgen. De avond voor zijn overlijden vroeg hij nog om het televisietoestel op zijn kamer te willen afstemmen op de voetbaluitslagen van de teletekstpagina om de prestatie van Olsa Brakel van op afstand te kunnen volgen.

Het Hoofd- en Jeugdbestuur houden er aan langs deze weg nogmaals hun oprechte deelneming te betuigen aan de familie. Dank je wel André voor de onbaatzuchtige inzet en vooral die mooie herinneringen die wij blijvend zullen meedragen. Wij zeggen U geen vaarwel maar tot een later weerzien.

Bedankt voor alles namens al zijn Olsa-vrienden en mezelf.

Frans ROMAN