Wedstrijdwijzigingen t.o.v. uitgebrachte kalender
zaterdag 23/12/17 15u00 K.OLSA BRAKEL -
TORHOUT 1992 KM. 1
-
1
zaterdag 24/02/18 20u00 K.OLSA BRAKEL -
VK.WESTHOEK  -
 
zaterdag 10/03/18 20u00 K.OLSA BRAKEL -
K.FC.SPARTA PETEGEM  -
 
zaterdag 31/03/18 20u00 K.OLSA BRAKEL -
FC MU IZEGEM-INGELM.  -