In memoriam Andre Lievens
Op 15 augusutus 2012 overleed Andre Lievens - oud bestuurslid van K. OLSA Brakel. Image